ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΩ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ..

Η λειτουργική δύναμη (functional strength) είναι η δύναμη που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τις απαιτήσεις...

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΩ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ..
ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑ 50..60…70…

Υπολογίζεται ότι από την ηλικία των 20 μέχρι αυτή των 70 ετών η απώλεια μυϊκού...

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑ 50..60…70…